Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΑBEΕ, εταιρία σχεδιασμού, παραγωγής, πώλησης και εμπορίας χημικών, προσφέρει στον πελάτη πάντοτε το καλύτερο με τις πιο ολοκληρωμένες προδιαγραφές.

Η εταιρία οραματίζεται να δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ - ΧΗΜΙΚΑ ΑBEΕ, δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001:2008, με σύμμαχους τους έμπιστους και ευσυνείδητους συνεργάτες της, τους αξιόπιστους και συνεπείς προμηθευτές της, αλλά και τους απαιτητικούς και αφοσιωμένους πελάτες της.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO9001:2008 που εφαρμόζει η εταιρία, εγκαθίστανται και παρακολουθούνται συστηματικά, οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας για:

 • Αποτελεσματικό σχεδιασμό
 • Υψηλό βαθμό ικανοποίησης πελατών
 • Γνώση της αγοράς και επιτυχή προσέγγιση των πελατών
 • Αποτελεσματική εμπορική πολιτική
 • Αποδοτική πολιτική διάθεσης πωλήσεων
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθήκης
 • Αξιόπιστη διαχείριση προμηθειών
 • Αποδοτική διαχείριση παραγωγικού εξοπλισμού
 • Αποδοτική διαχείριση πόρων παραγωγής
 • Αξιοπιστία διεργασιών παραγωγής
 • Αξιοπιστία ανθρώπινου δυναμικού
 • Διατήρηση αποδοτικού συστήματος ποιότητας
 • Διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας

Η εταιρεία ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., σαν βασικό εργαλείο οργάνωσης, που την βοηθά στην παρακολούθηση των στόχων της και στην συνεχή βελτίωσή της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, υποστηρίζεται πλήρως από την Διοίκηση της εταιρείας, η οποία παρέχοντας τους απαιτούμενους πόρους, τόσο σε κτίρια και εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, πιστεύει ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων και η συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρείας, μπορεί να γίνει πραγματικότητα με την ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού.