Διάγραμμα Supply-Chain

Το One-Stop-Shop της Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ βασίζεται στους παρακάτω βασικούς παράγοντες:

  • Στην πλεονεκτική γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι πύλη εισόδου για την Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
  • Στην ύπαρξη μοντέρνων, εξειδικευμένων εγκαταστάσεων άμεσα συνδεδεμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, για την αποθήκευση και διαχείριση χημικών με έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Η μακροχρόνια εμπειρία της Λουφάκης Χημικά στη διαχείριση χημικών προϊόντων  μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως συσκευασία - ανασυσκευασία, αραιώσεις, διαλυτοποιήσεις, αναμίξεις και λοιπές απλές χημικές διεργασίες
  • Τεχνική υποστήριξη από ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να παρέχει αναλύσεις, έλεγχο των χημικών και επιτρέπει τη συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς που διέπουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διακίνηση χημικών