Όλες οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί logistics είναι καινούριοι:

  • Οικόπεδο 23.600 μ2 με κτιριακές υποδομές 8.640 μ2 απόλυτα ελεγχόμενες
  • 1026 μ2 διοικητικών χώρων (γραφεία, κλπ)
  • Δεξαμενές αποθήκευσης υγρών χημικών δυναμικότητας 1.500 μ3
  • Άμεση πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο (εντός εγκατάστασης)
  • Απόλυτα ελεγχόμενος περιβάλλον χώρος
  • Δυναμικότητα αποθήκευσης παλετών 12.500 σε αντισεισμικά ράφια
  • Περονοφόρα διαφόρων τύπων (VNA, Reach Truck, F/L, κλπ)
  • Scanners, εκτυπωτές, κέντρο IT
  • Ολοκληρωμένο σύστημα security για πυρκαγιά, κλοπή και άλλες απειλές
  • Εξοπλισμός ραμπών (υδραυλικών, συμβατικών)