Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Αποθήκευση χημικών προϊόντων σε όλες τις συσκευασίες
 • Μεταφορά και διανομή με όλους τους διαθέσιμους τρόπους
 • Συσκευασία – ανασυσκευασία χημικών σε διάφορες μορφές συσκευασίας
 • Αναμίξεις – διαλυτοποιήσεις – αραιώσεις χημικών προϊόντων-τελειοποίηση προϊόντων
 • Πλήρης τεχνική υποστήριξη
 • Ποιοτικός έλεγχος χημικών προϊόντων
 • Σήμανση και ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών
 • Παραλαβές και εκτέλεση παραγγελιών
 • Έλεγχος αποθεμάτων, καθημερινά ή online
 • Δυνατότητα έκδοσης αναφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον των εγκαταστάσεων. Έλεγχος παρτίδων ή άλλων χαρακτηριστικών
 • FIFO, FEFO ή κάλυψη άλλων προδιαγραφών
 • Ασφάλιση προϊόντων ή άλλων αναγκών
 • Reverse logistics και διαχείριση επιστροφών