Το AquAsZero είναι το μοναδικό σύστημα καθαρισμού νερού με υψηλή προσροφητική ικανότητα σε As(V) αλλά και του 60 φορές τοξικότερου As (III),μέσω ενδιάμεσης οξείδωσης με άτομα Mn4+.

Η ισχυρή δέσμευση του αρσενικού στην επιφάνεια του AquAsZero επιτρέπει την ασφαλή απόθεση του κορεσμένου υλικού σε χώρους υγειονομικής ταφής ως αδρανές απόβλητο.

Το AquAsZero είναι κατοχυρομένο προϊόν ερευνητικής προσπάθειας στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενο απευθείας απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό ευρεσιτεχνίας 20100100541/28-9-2010 και εχει βραβευθεί με το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί" το 2011.

Play
Παρουσίαση AquAszero (στην Αγγλική γλώσσα)διάρκεια: 88 δευτερόλεπτα