Η εταιρία μας έχει πολύχρονη συνεργασία με πολλά τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ, προσφέροντας θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση φοιτητών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης παρέχονται μετά από υπογραφή σχετικής σύμβασης με το αντίστοιχο ίδρυμα.

Στη λήξη της σύμβασης βεβαιώνεται η εργασία του φοιτητή στην εταιρία.