Ισολογισμοί της ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ισολογισμός 2012 [PDF, 330KB]

Ισολογισμός 2013 [PDF, 180KB]

Ισολογισμός 2014 [PDF, 68KB], Σημειώσεις Ισολογισμού 2014 [PDF, 440KB], Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015-Οκτ-23 [PDF, 60KB]