Η επιχειρηματική φιλοσοφία της ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., που έχει συμβάλλει στην επιτυχία της, είναι η διάθεση στην αγορά χημικών προϊόντων νέας τεχνολογίας με την γρηγορότερη εξυπηρέτηση και άρτια τεχνολογική υποστήριξη.

Για την ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. η ανάπτυξη και η πρόοδός της προϋποθέτει την πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς. Έτσι φροντίζει να παρέχει:

 • Χημικά προϊόντα υψηλής ποιότητας
 • Άμεση εξυπηρέτηση
 • Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών

Οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρίας ενημερώνονται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην διεθνή αγορά, έτσι ώστε η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. να είναι σε θέση να προσφέρει την χημική τεχνολογία του αύριο, σήμερα.

Η Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ παρέχει πλήρες υπηρεσίες στους τομείς:

 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Δομικά Υλικά
 • Τρόφιμα
 • Απορρυπαντικά
 • Ζωοτροφές
 • Μέταλλα
 • Επεξεργασία Νερού & Αποβλήτων
 • Διαλύτες