Εργαστήριο

Η Λουφάκης Χημικά γνωρίζει ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για την ανάπτυξη και εξέλιξή της είναι η συνεχής καινοτομία. Για αυτό και από πολύ νωρίς αφιερώνει σημαντικό μέρος των υποδομών της για έρευνα και ανάπτυξη. Περίπου το 20% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και την ανάπτυξη.

Η εταιρεία συνεργάζεται με το Α.Π.Θ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με ερευνητικά ινστιτούτα τόσο στην Ελλάδα (ΕΚΕΤΑ, ΕΤΑΚΕΙ, κλπ) όσο και στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Pardubice (Τσεχία), Πανεπιστήμιο Minho (Πορτογαλία), κλπ.)

Συγκεκριμένα η Λουφάκης Χημικά δίνει έμφαση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την ερευνητική κοινότητα.

    Η έρευνα που εκτελεί η Λουφάκης Χημικά επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς.

  • Πολυμερισμούς γαλακτωμάτων. Η εταιρία έχει αναπτύξει γαλακτώματα πολυμερών και συμπολυμερων με μονμερή οπως Vam, ακρυλικά, στυρένιο, VeoVa κα. Οι εφαρμογές των προϊόντων είναι στην βιομηχανία επιχρισμάτων, δομικών υλικών, συγκολητικών ουσιών και ειδικών προϊόντων όπως για παράδειγμα για laminates.
  • Προϊόντα για την επεξεργασία νερού και αποβλήτων.
  • Formulation διαφόρων προϊόντων για την κλωστοϋφαντουργία, για την βιομηχανία δομικών υλικών και εξειδικευμένων καθαριστικών και απολυμαντικών για βιομηχανίες τροφίμων και ζωοτροφών. 
  • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων και υποστήριξη εφαρμογών προϊόντων για λογαριασμό των πελατών μας