Σκοπός της Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην προμήθεια και χρησιμοποίηση χημικών προϊόντων για την ωφέλεια των πελατών της, των συνεργατών της, των υπαλλήλων της, των μετοχών της και του κοινωνικού συνόλου.

Στόχος μας είναι να είμαστε ο συνεργάτης στα χημικά.

Για να πετύχει τον στόχο της η εταιρεία χρησιμοποιεί:

  • Συμβούλους χημικούς – πωλητές που βοηθούν τον χρήστη στην εκλογή του κατάλληλου προϊόντος στην συμφερότερη οικονομοτεχνικά τιμή.
  • Πλήρες υπηρεσίες logistics, εξασφαλίζοντας προμήθειες στην σωστή στιγμή. Δυνατότητα και για 3PL.
  • Υπερσύγχρονο εργαστήριο όπου αναπτύσσονται νέα προϊόντα και δίνονται τεχνικές λύσεις για την σωστή χρησιμοποίηση του στις εφαρμογές του πελάτη.
  • Σύγχρονη ευέλικτη παραγωγική μονάδα όπου παράγονται τα προϊόντα μας και μπορούν να παραχθούν προϊόντα τρίτων (φασόν)