ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ Τ.Θ. 1247 Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569100
FAX: 2310 797090

e-mail: info@loufakis.gr

ΒΙ.ΠΕ.Οινοφύτων Τ.Κ. 32011, ΒΟΙΩΤΙΑ

ΤΗΛ: 22620 31376
FAX: 22620 31375

e-mail: athens@loufakis.gr

Διαβάστε τις οδηγίες πρόσβασης